Monday, October 20, 2014

ערב משיח

ערב משיח
בס"ד‎
"אמר לון רבי שמעון: ... וכד יהא קריב ליומי משיחא (כשימות המשיח יתקרבו), אפילו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא, ולמנדע ביה קיצין וחושבנין (יהיו אפילו ילדים קטנים שידעו סודות, וידעו את הקץ), ובההוא זמנא אתגליא לכולא (ובאותו הזמן - זה יתגלה לכולם)" (זוהר וירא קי"ח ע"א)
ערב משיח - ערב הגאולה‎
 
אנשים רבים מדברים אודות אחרית הימים, בואו של המשיח, ועל תקופת המשיח. אבל, עבור רוב האנשים, אפילו אלה שמכירים את הנושא בצורה טובה, קיים חוסר בהירות גדול.‎
 
האמת נמצאת בספרי התורה הקדושה, ובקרב סודות הקבלה, שם היא נותרת מוסתרת אפילו מעיניהם של תלמידי חכמים.‎
 
עם כל זאת, גדול בעלי תורת-הנסתר, התנא האלוקי רבי שמעון בר-יוחאי (מחבר הזוהר הקדוש) אומר לנו, שבזמן שתגיע תקופת המשיח, הסודות הללו יתגלו אפילו לילדים קטנים. אנו מתקדמים במהירות אל התקופה הזו - ואנו יכולים לראות את קיום דבריו רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.‎
 
קראו בעצמכם את אמירותיו המופלאות של ילד יהודי צעיר, המתארות את הגאולה שנחזתה ע"י נביאינו הקדמונים.‎
 
אתם מוזמנים אל מה שאנחנו בטוחים כי הוא הצצה אל גאולת ישראל המיוחלת זמן רב, שבקרוב תתגשם במציאות: גאולה של עם ישראל ובאמצעותו - של האנושות כולה ושל הבריאה כולה.‎
 
דף זה הוא תרגום של חלקים ניכרים מהמקור האנגלי.
 

הקדמה‎
 
רצף האירועים שמתוארים בהמשך באים מילד יהודי בן שש החי באיזור העיר ניו יורק רבתי. הם נרשמו ע"י אביו עפ"י שיחות שהיו להם בשנה האחרונה (על מנת לשמור את הפרטיות, אנו קוראים לילד בשם "אלי", למרות שאין זה שמו האמיתי).‎
 
האב מדגיש שהילד לא שמע ולא למד כמעט שום חלק מהמידע הזה; להיפך, אלי לעיתים קרובות מדבר על דברים הקשורים לבוא המשיח, שאביו מעולם לא שמע עליהם. אביו חשד שמדובר בתוצאה של דמיון מפותח. על כל פנים, הוא התחיל לחקור את הנושא, והוא הופתע לגלות שלמעשה הדברים של אלי נמצאים במילות הנביאים ובכתבים אחרים ממורשת ישראל.‎
 
אנו (יוצרי אתר "ערב משיח") מכירים את אלי טוב למדי, וביקשנו רשות מאביו לכתוב את הדברים הללו באינטרנט, משום שכמעט לכל אמירה יש מקור בדברי תורה. אין זו דרכה של היהדות לקבל "חזיונות" או נבואות מאף אחד פרט לנביא מוכח או חכם (‎Sage‏). מאחר שמצאנו כי דבריו של אלי נמצאים בתורה - תורת אמת - נמצא שהללו אינם "חזיונות חדשים", אלא חיזוק מדהים לדבריו של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, שקרוב לתקופת המשיח גם ילדים קטנים ידעו את סודות הגאולה.‎
 
תיאורים אלה מציגים לנו אימות והסבר מדהים של דברי הנביאים הקדמונים והרבנים הקדושים, שצפו את אירועי "אחרית הימים". מכל מקום, עפ"י התיאור כאן ברור שכל האנשים הצדיקים, כולל כל יהודי ("ועמך כולם צדיקים") יעברו את התקופה הזו וזעזועיה (תרתי משמע), ויקבלו את הגואל הידוע בתואר: המשיח. התיאורים הנבואיים אודות הרס מיועדים רק להסרתם מן העולם של הרשעים באמת.‎
 
תקוותנו היא שהתרחיש המדהים שמתואר עפ"י מילותיו של אלי יחזק את כולנו באמונה ובבטחון ובגאולה הקרובה של העם היהודי ושל העולם כולו באמצעות משיח צדקנו.‎
 
התרחיש המפורט מכיל תמצית של דבריו של אלי, כפי שנרשמו ע"י אביו (שימו לב שחלק מהמושגים מוגבלים על פי אוצר מילים של ילד בן שש).‎
 

 
חזונו של ילד בן שש אודות הגאולה‎
 
[שימו לב: במקור האנגלי מופיעים מקורות מפורטים ממורשת ישראל, המאמתים כמעט את כל הדברים וההתרחשויות האמורות בדבריו של אלי. המקורות הושמטו מהתרגום העברי]‎
 
האפשרות הטובה ביותר: גאולה בין רגע‎
אלי אומר שהשם יכול להביא את הגאולה "בין רגע", בלי צורך בתהליך המתואר למטה, וזה נתון להחלטתו של הקב"ה. על כל פנים, הוא אומר שזה עשוי לקרות "אם כולנו נקיים את המצוות" (מצוות התורה).‎
 
 
הוא אומר שהעם היהודי קיים את כל המצוות, פרט למצווה אחת: מינוי מלך. הוא נשאל: "האם זה (מצוות מינוי מלך) לא נעשה בזמן המלך שאול?". הוא ענה: "כן, אבל עלינו לעשות זאת בזמננו, כשאנו חיים".‎
 
"אפילו רק יהודי אחד צריך לומר: ''אני רוצה מלך'' כדי שיבוא המשיח". "אם כל העם היהודי יאמר: ''אנו רוצים מלך'' או אם צדיק גמור אחד יאמר זאת, המשיח יבוא".‎
 
אם הגאולה תגיע בדרך כזו, "לא יהיה צורך להרוג את האנשים הרעים, כי כולם יתגיירו".‎
 
 
 
שימו לב: אלי בעצמו אומר שהשם אינו כבול בתאריכים הנתונים כאן. אעפ"כ, אלה הם התאריכים שהוא "חושב" שבהם האירועים הללו יקרו.‎
 
חלק א: "הכנה למשיח"‎
 
1. כרגע, המשיח נמצא במערת המכפלה (מקום מנוחתם של האבות הקדושים, האמהות הקדושות (פרט לרחל אימנו), ואדם וחוה). הוא נמצא בַּמקום, וממתין שהשם יורה לו לגלות את עצמו. "המשיח יכול להיות ברחוב של כל עיר בעולם". שאלנו: "כיצד הוא יכול להיות בכל עיר, ובמערת המכפלה, באותה העת?". אלי ענה: "פשוט, הוא יכול".‎
 
2. בעבר, נכתב כי אלי אמר ש"שני אנשים בעל התנהגות דומה לאבשלום ואדוניהו (בני דוד המלך ע"ה שמרדו נגדו) יוחזרו לחיים, ואח"כ ימותו". לאחרונה חקרנו בנוגע להצהרה החידתית הזו, ואלי אמר, ששני האנשים הללו הם כרגע בחיים "כנראה בירושלים". שאלנו האם הם בממשלה, והוא ענה: "יכול להיות". הוא אמר שהדרך שבה הם ימותו היא בכך שהיהודים ילחמו בהם.‎
 
3. אחדות - יהודים יגיעו למצב של אחדות פנימית, "לא נהיה יותר אינדיבידואלים". למרות שיישארו בגופים נפרדים, כל היהודים (כולל אלה שאינם שומרים תורה ומצוות כרגע) ירגישו "אחד" איש עם רעהו ועם "כל היהודים שיוולדו עד עולם, שנולדו בעבר, ושחיים עכשיו" (להבדיל מ"היהודים המזויפים" [ראו למטה]). כל יהודי יֵדע מה יהודים אחרים חושבים, וכל אחד יֵדע כל דבר שהאחר יודע. לכל אחד תהיינה דיעות משלו, אך הוא גם ידע את הדיעות של האחרים. כולנו נדע מה עומד לקרות. "אנחנו נשאל אנשים אחרים: ''האם אתה מרגיש אותי בתוכך?''. אם הם יענו ''כן'', הם מהטובים. אם הם יענו ''לא'', הם מהטובים הלא-יהודים. אם הם לא יאמרו דבר, הם מהרעים, ונצטרך להרוג אותם בַּמלחמה".‎
 
4. בזמן האחדות תהיה תחיית מתים של יהודים "רגילים", כלומר - כל היהודים חוץ ממשה רבינו ואהרון הכהן, האבות והאמהות הקדושים, הרבנים ומלכי יהודה (שאלנו: "מה לגבי הצדיקים?" ואלי השיב: "אלה (היהודים "הרגילים" שנפטרו) הם צדיקים"). אף אחד לא יראה אותם, אבל אנחנו (העם היהודי) נדע שהם נמצאים. "הם יהיו כמונו כשיבוא המשיח". אלה, הראשונים, לא יֵירָאוּ... השאר (שיקומו לתחיה) ייראו... בסופו של דבר, כולם ייראו.‎
 
5. משה רבינו ע"ה, רחל אימנו ע"ה, האבות הקדושים והאמהות הקדושות הקבורים בחברון יקומו לתחיה. דבר זה יפורסם בעיתונים ברחבי העולם.
 
6. בחירה. משחק גדול של "כיסאות מוסיקליים" יתחיל, "כדי להחליט מי צריך למות לפני בוא המשיח, ומי לא". אלה ש"יפסידו" יילקחו למעלה לשמיים, משום שהם חסרים דבר אחד, והם ילמדו את כל התורה (אבל אח"כ "ישכחו את החצי השני"). הם יחזרו מיד בחזרה לגופיהם. לאלה שלא צריכים למות יהיה "כל כך הרבה אור (אור אלוקי)", עד שיוכלו להחזיר לחיים את כל מי שירצו. כיצד? "כמו שעכביש טווה את רשתו מסביב לזבוב, זה מה שיגרום לאנשים לחיות שוב". האם האנשים שיוחזרו לחיים יוכלו להחיות אחרים? לא, משום ש"אז יהיו יותר מדי אנשים, וכל התהליך יצטרך להתחיל מחדש". הנשמה שלהם "תתחלק" לשתי נשמות זהות, אחת מהן תישאר למעלה, והשניה תחזור לגוף. "הם יהיו חיים בארץ ובשמים". ההבדל בין "המנצחים" ובין "המפסידים" הוא שאלה שיהיו חייבים למות יהיו "נפטרים" לפני שנשמתם תחזור, בעוד שגופיהם של האחרים יישארו בחיים במשך כל הזמן.‎
 
7. רעידות אדמה עולמיות - יהיו רעידות אדמה בו-זמנית ("בכל יום, בכל מקום") שיזעזעו את העולם כולו, פרט לארץ ישראל. כל גורדי השחקים הגבוהים יפלו.
 
8. יהודים לא יפחדו ולא יילחצו מרעידות האדמה, והם לא ייפגעו. אצל הגויים, רק "אנשים לא- טובים" יפחדו, רק "אנשים לא-טובים" ייפגעו.‎
 
9. רעידות האדמה יופסקו, אבל האטמוספירה תהפוך להיות מעורפלת ומעוננת, ובהמשך תהיינה סערות-גשם גדולות (שמקורן בים המלח) שיגרמו שיטפון ענק. גם זה יקרה בכל מקום, פרט לארץ ישראל. הגשם יהפוך למבול של "אש, זפת, ודלק", אבל "רק במקומות של האנשים הרעים". השטפון יהרוג את צאצאיהם של האנשים הרעים, אבל לא את האנשים הרעים בעצמם.
 
10. שטפונות - לאור הצונאמי באסיה, שאלנו את אלי יותר לגבי השטפונות. האם זה יקרה כמו מה שקרה בצונאמי? הוא ענה: לא, המים יעלו עד למעלה, מעל לכל הבניינים. יהודים (כולל יהודים לא-דתיים) וגויים צדיקים יצופו למעלה על המים אל השמים. "המים יהיו מִקְוה (ניקוי רוחני) לנקות את הטומאה שלנו מכל הדברים הטמאים שעשינו". זה יוציא את יצר הרע שלנו. כאשר נבקר בקומות הגבוהות של השמים, המיים יתמעטו. ואז "היהודים יֵרדו למטה במצנח אחד", כשהם נוחתים בארץ ישראל, ואז פתאום "כל אחד מאיתנו יִימַצֵא בחזרה במקומו, כמו קסם". אנחנו נזכור את כל מה שראינו. החוויה הזו תגרום ליהודים הלא-דתיים לרצות לקיים "חצי" מהמצוות כאשר הם ישובו בחזרה למטה. "האש הקדושה" (ר'' למטה) תגרום להם לקיים גם את החצי השני.‎
 
11. תהיה "אש קדושה" שתגרום לגויים צדיקים לרצות להתגייר ("האפשרות האחרונה שתהיה להם להתגייר לפני המשיח"). הגויים הצדיקים שלא ירצו להתגייר "יוכרחו" להתגייר ע"י "האש הקדושה".‎
 
12. "האש הקדושה" הזו גם "תכריח" את כל היהודים שאינם שומרים תורה ומצוות לקבל את כל מצוות התורה. הנשמה שלהם תעזוב את גופם ו"תרד כל הדרך למטה (לא לגיהנום)". הגופים שלהם יקיימו את המצוות בלעדי הנשמה, "כמו רובוטים". אעפ"כ, הם יהיו שמחים, למרות ש"עדיף לעשות מצוות עם נשמה".‎
 
13. רק אלה שהם מה"ערב רב" (אלה שצירפו את עצמם לעם היהודי, אך אינם יהודים אמיתיים, ואינם מתגיירים צדיקים) לא יקבלו את המצוות.‎
 
13. יהודים "מזוייפים" (ערב רב, שרוצים שהיהודים יעזבו את ארץ ישראל) ימותו.‎
 
 
חלק ב: "ערב משיח"
 
1. ביאת המשיח "המזויפת" ("מזויפת" משום שזו אינה ההתגלות הסופית של המשיח): שני "כוכבים נופלים" יופיעו בשמיים ("המשיח נמצא בהם"). אחד הולך מהארץ לשמים, והשני מלמעלה למטה, באים וחוזרים כל לילה. כוכבים נופלים אלה "יתפוצצו" בכל פעם שיהיו נצפים. "שני משיחים יֵצאו, רוכבים על חמור, והם יתחברו יחדיו למשיח אחד גדול".‎
 
2. השמש תפסיק לזרוח (תיחסם ע"י הירח), אבל יהודים (כולל גויים צדיקים שהתגיירו) יוכלו "לראות דרך החושך".‎
 
3. יהיו יותר גויים צדיקים מאשר יהודים.‎
 
4. תהיה תחיית מתים אצל הגויים.‎
 
5. לכל היהודים תהיה יראת שמים, בלי קשר לגודל ידיעתם בתורה. אפילו יהודים שחיים רחוק מכל קהילה יהודית יחוו זאת. "הם גם יהיו מוגנים". "יראת שמים תהיה העפר הקדוש". "היא מגיעה ממלאכים משום שהם משרתי השם".‎
 
6. יהודים וגויים-צדיקים יֵדעו שזהו המשיח, ולא יהיה להם כל פחד, אפילו אם הם בורים בתורה. הם יהו שמחים ונרגשים במשך כל הזמן, החל מ"ערב משיח".‎
 
7. "ערב משיח" יימשך תקופה מסויימת, שבמהלכה היהודים יעלו לישראל, והגויים שאינם צדיקים יתכוננו למלחמה נגד ישראל.‎
 
 
חלק ג: "הפעולות"‎
 
1. "המלחמה הגדולה":‎ ‏הערבים, בתמיכת העולם כולו (פרט לארה"ב) תוקפים את ישראל, אבל השם עושה ניסים ואף יהודי לא נפגע. כמו כן מוזכרות "פצצות תורה" שהם כמו אש ו"ישרפו את פניהם".‎
 
2. ראש ממשלת ישראל אריאל שרון "הוא יהיה בסביבה בעבור הפעולות - הוא יעזור להילחם במלחמה". "נכון לעכשיו, היצר הרע שלו מנצח את היצר הטוב".‎
 
3. כאשר הוא נשאל אודות "עמוד האש" (הנזכר בזוהר שמות ז ע"ב) הוא השיב שהוא לא יהיה נראה במשך התקופה הזו. "עמוד האש הוא סימן שאנחנו ננצח את המלחמה". "עמוד האש הוא מבית המקדש".‎
 
4. הנשר של המשיח ייקח כל יהודי לישראל, אשר בהגיעו לשם יגדלו לו כנפיים משלו. הכנפיים יהיו הכנפיים העודפות של הנשר. האבות הקדושים והרבנים לא יצטרכו כנפיים. המשיח ייקח את היהודים אל הכותל המערבי בירושלים, והליקופטר צבאי יקח אותם אל שדה הקרב.‎
 
5. רעידת אדמה חזקה תיארע בארץ ישראל, ואחריה יקרו רעידות אדמה בכל העולם. אלה "ישפילו" את הבניינים הגבוהים.‎
 
6. נבואה (כמוזכר במראי המקום שבמקור האנגלי) תחזור לעם היהודי בזמן זה.‎
 
7. הקשת (המוזכרת בזוהר)‎ ‏תגיד לגויים הרעים לברוח, בגלל שהמשיח כאן. גויים רעים יברחו בפחד, אבל אנחנו "ננחם אותם" כדי להוציא אותם ממקומות המחבוא שלהם, על מנת שנוכל להרוג אותם פעם אחת ולתמיד ("אחרת הם ימשיכו להטריד אותנו ולהרגיז אותנו").‎
 
8. תהיה לחימה. "יהודים יקחו את כל מה שיש להם. אפילו אוצרותיהם".‎
 
9. "יהודים שלא נשארו טובים יהיו בקבוצה של האנשים הרעים. הם ייטחנו לזבל (‎crushed to garbage‏)". שאלנו: אם לכל היהודים תהיה יראת שמים, איך יתכן שהם לא יישארו טובים? "לאלה שלא נשארו טובים לא היתה יראת שמים". הוא מסכים שמדובר בערב רב.‎
 
10. המלחמה תסתיים כאשר הגויים נכנעים, תוך הכרה שהקב"ה מגן על היהודים. "הם [אויבי העם היהודי] יהרגו אחד את השני".‎
 
 
חלק ד: המשך "הפעולות" (המשיח ובית המקדש)‎
 
1. ישנם מעל ירושלים נשמות של יהודים רבים שנפטרו, בהמתנה לרדת. "כאשר המשיח יבוא, הוא ינחה אותם".‎
 
2. בית המקדש השלישי יֵרד למטה (כמוזכר במדרש ובזוהר) מהשמיים, ליד כיפת הסלע המוסלמית. הוא יגרום רעידת אדמה "קטנה", שתספיק להרוס את הכיפה ואת "כל כיפות העבודה זרה". יתחיל "לרדת ברד כדי להשמיד את רכוש האנשים הרעים".‎
 
3. בית המקדש אח"כ יזוז למקום שבו כיפת הסלע המוסלמית נמצאת כיום.‎
 
4. הערבים לא יוכלו לראות את בית המקדש. הם יכעסו מאוד שהכיפה שלהם נהרסה, ויערכו "מלחמה קטנה" נגד היהודים, שתימשך יום אחד.‎
 
5. כל היהודים יהיו בירושלים, ויוכלו להיכנס לבית המקדש. הבכורים יחזרו לשרת בבית המקדש. יהודים שהם כיום יהודים (כולל גרים ולא-דתיים) יהיו כהנים ולויים. הגויים שהתגיירו בזמן "האש הקדושה" יהיו ישראל. הכוהנים והלויים יהיו בדרגה חדשה, לא כמו היום. ה"ישראל" יהיו כמו היהודים של היום.‎
 
חלק ה: הגאולה הסופית (אירועים בו זמניים)‎
 
1. "בואו האמיתי של המשיח" ("האמיתי" משום שהוא מוביל לחיים נצחיים): תהיה תחיית מתים שלישית למשיח ולרבנים ("הם הרבה יותר קדושים"). "אנחנו נהיה כל כך שמחים עד שנבכה בגלל שנראה את רבותינו שוב".‎
 
2. "כשהמשיח יבוא, נדע הכל".‎
 
3. "לא נצטרך מלאכים".‎
 
4. "השם יברא עולם חדש".‎
 
5. "לקשת יתווספו שלושה צבעים: זהב, כסף ונחושת" (מאוחר יותר הוא תיקן ואמר: רק זהב וכסף, לא נחושת).‎
 
6. "לא נצטרך לקיים מצוות".‎
 
7. "לא נצטרך חשמל, לא נצטרך מכוניות. אם נרצה ללכת לאנשהו, פשוט נצטרך לחשוב על זה, ונהיה שם".‎
 
8. "כשלמישהו יוולד תינוק, התינוק יהפוך ישר לבוגר, מיד לאחר ברית המילה שלו".‎
 
9. "ואז נחיה באושר לעולם ועד.... למעשה, לעולם לא נסתיים".‎
 
10. השופר הגדול של המשיח יהיה הדבר האחרון, לאחר שנשוב למקומותינו.‎

1 comment:

Dovid Chaim said...

What about Arik Sharon?